Adborth a dderbyniwyd gan athrawon trwy ebost

Annwyl Tim, Diolch o galon am ddod i mewn i weld Blwyddyn 9 ddydd Iau. Unwaith eto, roedd eich sgyrsiau’n agoriad llygad i’r disgyblion am eu dyfodol byd-eang ac roedd eu hymateb i’ch negeseuon yn dda iawn. Yn dilyn eich sgyrsiau rydym wedi trafod eich cyfraniad gyda phob dosbarth ym Mlwyddyn 9 ac maen nhw wedi ei drafod mewn grwpiau ac wedi ysgrifennu am yr hyn maen nhw wedi’i ddysgu. Rydym hefyd wedi gwylio’r clipiau hynod ddefnyddiol. Roedd rhai o’r disgyblion yn benderfynol iawn y dylwn i roi arwydd ‘Yr Adran Ryngwladol’ ar y drws ac mae’n rhaid i mi hefyd osod poster neu ddau am les pays francophones! 

Enghreifftiau o adborth ysgrifenedig gan athrawon ar ddydd yr ymweliad

"Really enjoyed the talk as did pupils. Tim made them see languages in a different way. Content was exactly what I was looking for".

"The talk was very engaging . Kids responding extremely well".

"I will continue to reinforce message from Tim as pupils make options choices".

Yr8 on an Erasmus study period abroad

"Buaswn yn hoffi darganfod pethau newydd a diddorol mae y wlad yn gallu ei roi i mi, er mwyn fy helpu hefo'r cwrs hoffwn astudio."

FaLang translation system by Faboba